درباره ما

/درباره ما
درباره ما 2018-04-24T06:23:12+00:00

درباره ما

شرکت ما یک شرکت کانادایی ثبت شده در فدرال است که دانش آموزان را از سراسر جهان به منابع آموزش عالی کانادا متصل می کند. این شرکت در ماه ژانویه سال 2017با عنوان گروه آموزش اکسل با گروه آموزشی بین المللی آموزش و پرورش در ماه می سال 2017 ادغام شد و تجارب موفق 15 ساله خود را در کسب و کار گسترش داد.

ما به توانمندسازی از طریق دانش ایمان داریم و امیدواریم که همچنان کمک به دانش آموزان بین المللی برای دسترسی به آموزش و پرورش کانادا از مهد کودک / مدرسه ابتدایی به سطح دانشگاه و در نهایت کانادا را به خانه های خود تبدیل کند، موفقیت شما موفقیت ماست.